WELKOM IN DE KLEINE KERK  WELKOM IN DE KLEINE KERK

De Protestantse Gemeente te Duivendrecht is een kleine, maar levendige gemeente, die haar inspiratie vindt in de Bijbel. Zij wil een gastvrije gemeente zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar in gesprek kunnen komen, met respect voor ieders mening en beleving. Ook belangstellenden van buiten onze kerk zijn welkom in de diensten op zondagmorgen en bij de vele activiteiten die we jaarlijks organiseren. Op deze website vindt u een overzicht van de activiteiten van het seizoen 2016-2017,

Alle bijeenkomsten vinden plaats in ons kerkgebouw De Kleine Kerk, Rijksstraatweg 129, 1115 AP Duivendrecht. Tenzij anders aangekondigd beginnen de avonden om 20.00 uur. Vanaf half acht kunt u in de Aanbouw terecht voor een kop koffie of thee. We hopen u op één van onze bijeenkomsten te mogen ontmoeten!

HELAAS IS HET NIET GELUKT OM EEN PLOEG VRIJWILLIGERS BIJ ELKAAR TE KRIJGEN VOOR OPEN MONUMENTENDAG. DOOR ZIEKTE EN ANDERE BEZIGHEDEN ZIJN NOGAL WAT HELPERS VERHINDERD.
DIT JAAR IS ER GEEN BOEKENMARKT EN ANDERE ACTIVITEITEN. 

Op zaterdag zit er normaal altijd een vaste huurder in de kerk, die zal er nu op 9 september ook zijn. Dus het gebouw is niet voor publiek toegankelijk.


 

   
AGENDA ACTUEEL  AGENDA ACTUEEL
ACTUEEL KOMENDE PERIODEONDERWERPDATUM EN TIJDSorted By DATUM EN TIJD In Ascending OrderTOELICHTING
RELIGIERomdom Luther: Luther en de vrije wil5-10-2017 20:00SpacerActiviteiten
CONCERTLa Primavera, barokensemble met zang, gamba en theorbe8-10-2017 15:00http://stichtingkleinoot.nl
FILM De Avondmaalsgasten, Ingmar Bergman 196313-10-2017 20:00SpacerActiviteiten
RELIGIERondom Luther: Luther en de Joden19-10-2017 20:00SpacerActiviteiten
CONCERTDuo Naiades, klarinet en harp27-10-2017 20:00http://stichtingkleinoot.nl
MUZIEKThe Jazz Aristocrats: Duke Ellington en Count Basie2-11-2017 20:00SpacerActiviteiten
FILM Cria Curvos, Carlos Saura, 197610-11-2017 20:00SpacerActiviteiten
RELIGIERondom Luther: Luther en de Turken16-11-2017 20:00SpacerActiviteiten
   
Toelichting bij Agenda over de kerkdiensten  Toelichting bij Agenda over de kerkdiensten
Hieronder vindt u een overzicht van de kerkdiensten en de voorgangers die in de diensten voorgaan. Van de kerkdiensten waarin Ds. Brouwer voorgaat kunt u bij Agenda meer informatie vinden over het thema en de schriftlezingen.
   
KERKDIENSTEN  KERKDIENSTEN
DatumSorted By Datum In Ascending OrderVoorgangerOpmerkingen
3-9-2017 10:00Ds. W. Brouwer, Heilig Avondmaal 
10-9-2017 10:00Ds. P. de Bres 
17-9-2017 10:00Ds. N.A. Schuman 
24-9-2017 10:00Ds. W.H. Brouwer, Startzondag, KinderkerkGezamenlijke maaltijd na de dienst
1-10-2017 10:00Ds. W. Wessels 
8-10-2017 10:00Ds. W.H. Brouwer 
15-10-2017 20:00Ds. F. Brommet 
22-10-2017 10:00Ds. W.H. Brouwer 
29-10-2017 10:00Ds. R. de Jong 
5-11-2017 10:00Ds. N.A. SchumanDankdag; inzameling fruit
12-11-2017 10:00Dhr. A. van der Stoel 
12-11-2017 10:00Dhr. A. van der Stoel